ONZE GESCHIEDENIS

WIE ZIJN WIJ?

 

Fifty-One International zet zich al sedert 1966, in
volle euforie van De Golden Sixties, toen de sociale en
economische welvaart geen grenzen scheen te hebben,
vrijwillig en daadwerkelijk in voor de minderbedeelden,
voor de personen met een beperking en voor de kinderen.
Vanaf het begin zijn Vriendschap, Achting en
Verdraagzaamheid de waarden waar we voor gaan en
waar we voor staan. Ze zijn elke keer opnieuw de drijfveer
en de rode draad in al onze acties.

SAMEN VERDER 

Fifty-One is een goed onderbouwde organisatie die sterk is
door enerzijds haar internationaal karakter en uitstraling,
en anderzijds door haar talrijke clubs in heel wat steden.
Elke club werkt, met steun van de vereniging, zijn eigen
projecten uit. De dynamische bundeling van energie en
competenties resulteert in goed uitgewerkte projecten
die door creatieve fundraisingactiviteiten geconcretiseerd
kunnen worden.