RECHTEN VAN HET KIND

Het Verdrag betreffende de rechten van het kind (20 november 1989) somt een aantal algemene rechten op, zoals het recht op een goed leven, op onderwijs, op gezondheidszorg, op een gezinsleven … Het bevestigt dat kinderen recht hebben op bescherming tegen alle vormen van geweld, druggebruik, ontvoering naar het buitenland, seksuele exploitatie, kinderarbeid.
Het Verdrag beschermt ook minderjarigen die extra kwetsbaar zijn, zoals kinderen met een handicap, slachtoffers van geweld, vluchtelingen, kindsoldaten, kinderen in gewapende conflicten, …

logoNEW_FondTransparent.gif